Proiect- Sfânta Scriptură în viața credincioșilor

biblia_1688_p1                Cu toții am auzit de Sfânta Scriptură și știm că este colecția cărților sfinte/ inspírate ale Vechiului și Noului Testament, însă e foarte important să nu ne rezumăm numai la a deține câteva informații despre Scriptură, ci și a o citi, Însăși Mântuitorul ne spune: Cercetați Scripturile căci ele mărturisesc despre Mine (In. 5, 39), iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă și el: „Luaţi în mâini dumnezeieştile cărţi şi primiţi cu râvnă folosul cuprins în ele. Mare este câştigul ce ni-l dau ele! Mai întâi, prin citirea Scripturilor, ni se îmbogăţeşte limba; apoi sufletul se întraripează şi se înalţă; se luminează cu lumina Soarelui dreptăţii; scapă totodată de vătămarea gândurilor rele şi se bucură de tihnă şi linişte multă. (Omilii la Facere, XXIX, II). Astfel, în consonanță cu îndemnurile  Sfinților Părinți, ne-am gândit și noi să demarăm un proiect în parohia noastră, pe care l-am intitulat: Sfânta Scriptură în viața credincioșilor. Concret, proiectul constă în oferirea (gratuit, din partea parohiei)  unei Sfinte Scripturi fiecărei familii (care nu deține acasă o Biblie); proiectul a debutat cu 3 cateheze:

1.Sfânta Scriptură-prezentare generală. De ce trebuie să citim Sfânta Scriptură?

2.Sfinții Părinți- despre folosul citirii Sfintei Scripturi.

3.Legătura dintre Sfânta Scriptură și cultul Bisericii

Astfel, în cadrul acestor cateheze de sâmbătă seara credincioșii au primit o Sfântă Scriptură sau Noul Testament cu Psalmii. Citirea Sfintei Scripturi trebuie să facă parte din spectrul preocupărilor zilnice ale credincioșilor noștri, de aceea ne-am gândit să stimulăm acest demers, să cercetăm Scriptura cum ne indeamnă Mântuitorul.

La ce ne ajută citirea Scripturii? La o mai bună cunoștere a ei, la sesizarea legăturii indistructibile dintre Scriptură și cultul Bisericii, la o înțelegere mai ușoară a slujbelor, a predicii  și de ce nu la combaterea prozelitismului sectar, pentru a nu ne lăsa înșelați de cei care răstălmăcesc Scripturile după propria lor voință încercând să smulgă din sânul Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească pe credincioșii acesteia.

Când să citim Sfânta Scriptură? Același Ioan Gură de Aur ne răspunde la această întrebare: „Nicio vreme nu este piedică pentru citirea dumnezeieştilor Scripturi; acest lucru poate fi săvârşit nu numai acasă, ci şi când mergem undeva, şi când călătorim, şi când ne aflăm în compania multora” (Omilii la Facere, XXXV, II).

Pr. Vasile Pop