Priorități misionare

Ca și în oricare altă parohie ortodoxă există niște priorități misionare. Prioritățile misionare sunt stabilite fie la nivel de Patriarhie sau Episcopie, fie la nivel parohial. Aceste priorități diferă de la o parohie la alta, fiind influențate de numărul credincioșilor, prozelitismul sectar, prezența la biserică, administrație etc. Aceste priorități pot fi de natură administrativă, misionare și filantropică etc.

Priorități misionare:

Însăși faptul înființării unei parohii în diaspora ortodoxă română constituie un factor de misiune prin excelență, din care decurg mai apoi celelalte impulsuri spre o misiune eficientă și rodnică în sânul parohiei.

1. Catehizarea– se impune cu necesitate, mai ales în zilele noastre, când preotul paroh, fie el de cătun sau de oraș, nu se mai poate rezuma doar la Sfânta Liturghie și predica de Duminică. Misiunea este un imperativ al Bisericii, ce se concretizeaza -în zilele noastre-  printr-o ieșire a Bisericii în lume mai mult decât printr-o intrare a lumii în biserică. Conceptul misionar  Liturghia de după Liturghie se impune tot mai mult în contextul zilelor noastre, când societatea își propune să schimbe vechile și adevăratele valori cu cele artificiale al contemporaneității. Concomitent cu acest fenomen deloc benefic societății și Bisericii au luat amploare și setea de cunoaștere și descoperire/pătrundere a tainelor lumii și totodată nivelul intelectual este unul superior secolelor trecute dar puternic amprentat de secularizare și globalizare. Societatea zilelor noastre suferă de o descentrare spirituală și manifestă o dorință nezdruncinată de a face invizibilă prezența lui Dumnezeu în viața lumii. De aceea catehizarea trebuie să fie nelipsită din tolba preotului misionar, cu toate că această expresie (preotul misionar) ar trebui să fie considerată pleonasm în actualitate, deoarece acum din însuși simplul cuvânt preot     se desprinde și latura misionară. Catehizarea este cu atât mai necesară cu cât astăzi a dispărut credința pură fără ispita cercetării și-a căutării continue de argumente. Dacă demult părinții și moșii noștri credeau  pur și simplu și erau mulțumiți dacă găseau răspunsul la întrebarea: În cine trebuie să CRED cu adevărat? astăzi dictonul crede și nu cerceta este anulat de cel puțin două întrebări pe care oamenii și le pun și care influențează în mare parte existența sau inexistența credinței în om: De ce să cred? și La ce îmi folosește dacă cred? Două întrebări simple, cu răspunsuri la fel de simple, dar foarte greu de acceptat. Aici intervine cateheza în viața parohiei. Pentru a-i educa creștinește pe oameni, pentru ca aceștia să găsească răspunsuri la întrebările care-i frământă și pentru a cunoaște pe Cel în care cred, pe care la cateheză îl cunoști din auzire, iar la Liturghie El stă față în față cu tine și te împărtășești cu El prin lucrarea Duhului. 

La nivelul parohiei noastre cateheza se ține sâmbătă seara după Vecernie, uneori este înlocuită sau urmată de Studiu Biblic. În cadrul catehezelor de până acum am abordat și explicat diverse teme și chestiuni:

(-Explicarea noțiunilor de mucenic, cuvios, vecernie, tropar și a altor termeni folosiți în cult, (pentru o mai bună înțelegere a slujbelor) Lumina și lumânarea în cult și semnificația acestora în Biserică; Semnificația cădirilor și a tămâierii bisericii, Cinstirea icoanelor și-a sfintelor moaște, Pururea Fecioria Maicii Domnului, Biserica -Trupul lui Hristos și biserica-locaș de cult ) etc.

Explicarea unor termeni sau noțiuni liturgice este imperios necesară, mai ales într-o parohie nou-înființată, unde nu exista biserică și mai ales pentru că acești termeni, noțiuni etc, nu se regăsesc în limbajul cotidian și comportă dificultăți de înțelegere.

Sfintele Taine, harul impartasit prin ele.

2. Școala parohială (sau duminicală)- este un proiect la nivel de Mitropolie și care are ca obiectiv major cunoașterea și familiarizarea copiilor din parohiile ortodoxe din diaspora cu valorile spirituale, culturale și tradiționale ale poporului român. Mai ales în contextul în care copiii din diaspora nu au acces la cultura și spiritualitatea românească deoarece sunt angrenați în învățământul statului în care locuiesc. Școala parohială sau duminicală oferă un plus de unitate în rândul celor implicați (preoteasă, profesori copii, părinți etc) și unul de cunoștințe beneficiarilor (copiilor). Școala parohială necesită un spațiu de desfășurare, materiale de predare, rechizite etc

În parohia noastră s-a înființat ȘCOALA PAROHIALĂ ÎN OCTOMBRIE 2013, de atunci încoace săptămânal se țin diferite cursuri pentru copii cu vârsta între 5-14 ani. În anul școlar 2013-2014 au fost înscriși 22 de copii (06-14 ani), în anul școlar 2014-2015 au fost înscriși 18 copii, iar în anul 2015-2016 sunt înscriși 26 de copii (grupa mare 07-13 ani, grupa mica 04-06 ani). Copiii participă la ore de Religie, Istorie, Desen și artă bisericească, Muzică, dar și la diverse ateliere în cadrul Modulului de Tradiție și Creativitate: Atelier de făcut prescuri, Atelier de Confecționat mărțișoare, Atelier de Confecționat cadouri pentru ziua mamei, Atelierul de Pictură Truda micului iconar (iunie 2014), Atelier de încondeiat ouă de Paști. La acestea se adaugă programa de Spectacole și serbări: de 01 decembrie, de Crăciun, de 01 și 08 martie, de Ziua Copilului, dar și proiectul Liturghia copiilor, început în acest an 2015, Concursul de sah: Micul sahist 2015

 

Aici aveți adresa unde vă puteți informa mai cu de-amănuntul despre proiectul Școala parohială/duminicală: http://www.educatie-catehetica.ro/activitati/scoala-parohiala.html

Mai jos puteți descarca documentele necesare pentru inscriere sau programele:

Fişă de înscriere a copilului (PDF)

Formular de autorizare pentru folosirea imaginii copilului în documentele de comunicare ale şcolii (PDF)

 

3. Citirea Sfintei Scripturi și Studiu biblic. Proiectul Sfânta Scriptură în viața credincioșilor

Sfânta Scriptură este cartea de căpătâi din viața oricărui creștin… însă se ridică întrebarea: Mai face parte  Sfânta Scriptură din viața creștinului (în ziua de astăzi)? De aici trebuie plecat dacă vrem să abordăm corect relația creștinului cu Sfânta Scriptură. Scriptura stă la temelia cultului și a sfintelor slujbe, de aceea dacă participarea credincioșilor la Laude poate fi garantată, nu putem spune același lucru despre înțelegerea slujbelor din partea credincioșilor. Credincioșii zilelor noastre nu mai au in spectrul preocupărilor lor lectura biblică, ba mai grav decât atât, multe familii nici nu dețin o Sfântă Scriptură în casă. Participarea de Duminica și în sărbători nu e de ajuns pentru a ne familiariza cu Sfânta Scritură și a deveni cunoscătorii ei. E ceva, dar nu totul. Pe lângă acestea creștinii mai au acces la Cateheza de Sâmbătă seara, insă frecvența creștinilor la Cateheză este mult mai mică decât Duminica la Sfânta Liturghie. Astfel ne intrebăm: Ce-i de făcut? Cum îi stimulăm pe enoriașii noștri să pună mâna pe Scriptură? Cum le arătăm că tainele izvorăsc din Sfânta Scriptură și curg in viața noastră revărsând har peste har? Așadar, ne-am gândit la un proiect misionar parohial care să ofere creștinilor șansa de a fi oameni ai Scripturii. Cu toții suntem conștienți că familiile ce au o Biblie in casă sunt putine, si cele care au si o citesc sunt si mai putine… astfel dorim să inițiem, bineinteles cu aprobarea Episcopiei Spaniei și Portugaliei și a ierarhului nostru, Proiectul Sfânta Scriptură în viața credincioișilor.   Ce presupune acest proiect?

Proiectul a inceput prin achizitionarea a 30 de Biblii (sau NT cu Psalmi) si s-a  desfasurat intr-o prima faza in  Postul Nasterii Domnului anul 2012,  a doua faza s-a desfășurat în ianuarie-decembrie 2013 când s-au oferit gratuit 67 de Biblii sau Noul Testament cu Psalmii, câte una fiecărei familii care nu are acasă (o) Sfânta Scriptură. Faza trei: ianuarie-noiembrie 2014 s-au oferit 34 de Biblii sau Noul Testament cu Psalmii, în faza a patra (anul 2015) s-au oferit gratuit 12 Biblii sau Noul Testament cu Psalmii, și prin vânzare 16 Biblii A4 cu scris mare, de asemenea s-au procurat 6 Biblii pentru Biblioteca parohială, acestea sunt împrumutate constant credincioșilor spre citire și folos duhovnicesc.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne mărturisește despre folosul citirii Sfintei Scripturi următoarele: „Mare bun este citirea dumnezeieştii Scripturi. Aceasta face sufletul înţelept, înalţă cugetul la cer, îl face pe om plăcut, îl determină să nu-şi lege sufletul de cele prezente, ci face cugetul nostru să trăiască mereu acolo sus şi să săvârşim toate privind la răsplata Stăpânului şi cu mare înfrânare să ne îndreptăm spre faptele virtuoase” (Omilia XXXV, 1 la Facere).

„Luaţi în mâini dumnezeieştile cărţi şi primiţi cu râvnă folosul cuprins în ele. Mare este câştigul ce ni-l dau ele! Mai întâi, prin citirea Scripturilor, ni se îmbogăţeşte limba; apoi sufletul se întraripează şi se înalţă; se luminează cu lumina Soarelui dreptăţii; scapă totodată de vătămarea gândurilor rele şi se bucură de tihnă şi linişte multă. Ceea ce este hrana trupească pentru menţinerea tăriei noastre trupeşti, aceea este pentru suflet citirea Dumnezeieştilor Scripturi. Este hrană duhovnicească; întăreşte cugetul, face puternic sufletul, îl face mai tare şi mai înţelept şi nu-l lasă să alunece spre patimi ruşinoase; îi dă aripi uşoare şi, ca să spun aşa, îl mută în cer. Să nu dispreţuiţi, vă rog, un câştig atât de mare! Când suntem acasă, să ne sârguim să citim cu luare aminte Dumnezeieştile Scripturi; iar când suntem aici, în Biserică, să nu ne cheltuim timpul stând la taifas şi vorbind deşertăciuni, ci să ne îndreptăm gândurile noastre pentru cele ce am venit, să fim cu luare aminte la cele ce se citesc, ca să plecăm acasă cu mai mare câştig”. (Omilii la Facere,omilia XXIX, II).

”Nicio vreme nu este piedică pentru citirea dumnezeieştilor Scripturi; acest lucru poate fi săvârşit nu numai acasă, ci şi când mergem undeva, şi când călătorim, şi când ne aflăm în compania multora” (Omilii la Facere, XXXV, II).

4. Proiectul: Sfântul Nicolae- bucuria celor mici,
Începând cu anul 2012, în data de 06 decembrie Moș Nicolae împarte celor mici cadouri, în 2012 s-au împărțit 62 de cadouri, în 2013 68, în 2014 73.

5. P. Un Crăciun cu bucurie

Acest proiect reprezintă dragotea si bucuria copiilor din Școala Parohială care  pregătesc un spectacol de Crăciun, constând din colinde, poezii si cateva cantece de Craciun, la acest spectacol se adaugă un mini-concert de colinde pregătit de Grupul de la strană al parohiei  noastre. Bucuria Crăciunului se face simtită tot mai mult in fiecare dintre noi, Nasterea Domnului in iesle ne aduce aminte de iubirea lui Dumnezeu pentru noi oamenii (In 3, 16) si ne face să exclamăm: Bun esti Doamne bun!

A colinda inseamna a gusta din frumusetea acestui praznic minunat: Nasterea Domnului, iar colindul cantat din tot sufletul de catre micii nostri crestini ne va bucura si invalui ieslea sufletului nostru.

Repetitiile si pregatirea pentru spectacolul de Crăciun se desfasoara in fiecare Sâmbătă (a acestui Post) de la ora 17:00 in biblioteca parohiei noastre.

Hristos Se naste slăviti-L! Hristos din ceruri întâmpinați-L!

Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie. (Mc.8,34)

Pr. Vasile Pop

 

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.